เอราทริป-โกลด์

Erathrip-Gold

ชื่อสามัญ: ฟิโพรนิล

สูตรผสม: 80%WG

คุณสมบัติ

 • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
 • สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง
 • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตาย กินตาย และดูดซึมได้ปานกลาง
 • สามารถใช้พ่นทางใบ
 • สามารถใช้ได้ทางดินโดยมีพิษตกค้างยาวนาน

ประโยชน์

 • สามารถกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวางทั้งเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนกอ หนอนเจาะดอก รวมถึงมดและปลวก
 • กำจัดหนอนห่อใบข้าว
 • กำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้

การใช้และอัตราการใช้

 • โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 2กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
 • เพื่อกำจัดหนอนห่อใบข้าว เมื่อใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้ในอัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อไร่
 • เพื่อกำจัดหนอนห่อใบข้าวในระยะข้าวมีใบธง หรือใบข้าวถูกทำลาย 10% ใช้ในอัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 60 ลิตรต่อไร่
 • เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ ใช้ในอัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อเริ่มพบการระบาด
 • สำหรับฉีดกำจัดมดหรือราดลงดินเพื่อกำจัดปลวก ใช้ในอัตรา 5กรัมต่อน้ำ 20ลิตร