เอราเทรลลิค

สารพิริมิฟอส-เมทิล

กำจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว ไรศัตรูพืช

คุณสมบัติ

 • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชและไรศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวางทั้งแมลงปากดูด แมลงปากกัด แมลงเจาะดอกและผล
 • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและเป็นสารระเหยทางการหายใจ

ประโยชน์

 • กำจัดเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้
 • กำจัดแมลงหวี่ขาว
 • กำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดง ไรสนิมส้ม เป็นต้น
 • กำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ เช่น มอดข้าวสาร มอดข้าวเปลือก มอดสยาม ผี้เสื้อข้าวเปลือก มอดแป้ง มอดฟันเลื้อย มอดหนวดยาว มอดข้าวโพด เป็นต้น

พืชปลูกที่เหมาะสม

 • ไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ องุ่น เป็นต้น
 • พืชผักทุกชนิดทั้ง ผักตระกูลแตง ผักตระกูลกะหล่ำ ผักตระกูลมะเขือและพริก
 • ไม้ดอก เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ เบญจมาศ ดาวเรือง เป็นต้น
 • ไม้ประดับ ไม้เลี้ยง ไม้ในเรือนโรงเพาะชำ
 • ข้าว
 • อ้อย
 • ธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น

อัตราการใช้

 • สำหรับใช้พ่นทางใบโดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 40-80 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร ควรพ่นซ้ำหากพบการระบาดอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นสารที่สลายตัวระเหยบนใบพืชได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 วัน
 • สำหรับใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ ใช้ในอัตรา 1-2 ซีซีต่อน้ำ 300-500 ซีซีต่อเมล็ดพันธุ์ 100 กิโลกรัม
 • สำหรับใช้พ่นกองเมล็ดพันธุ์ ใช้อัตรา 4-5 ซีซีต่อน้ำ 300-500 ซีซีต่อกองเมล็ดพันธุ์ 100กิโลกรัม
 • สำหรับใช้ชุบกระสอบบรรจุข้าวเปลือก ใช้อัตรา 400ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร
 • สำหรับพ่นแบบหมอกควัน ใช้อัตรา 10ซีซีผสมน้ำมันโซล่า 50 ซีซี บนกองข้าวเปลือก 50 ลูกบาศก์เมตร