เอราซูก้า

Erasuga

ชื่อสามัญ: คาซูกาไมซิน ไฮโดรคลอไรด์ ไฮเดรต (kasugamycin hydrochloride hydrate)

สูตรผสม: 2%  SL

ประโยชน์

ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ (rice blast) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia oryzae

การใช้และอัตราการใช้

  • ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค ครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน และพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะข้าวออกรวง 5 เปอร์เซ็นต์