เอราไพแบค 20 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก โซเดียม

สูตรผสม : 20 WP

คุณสมบัติ

 • เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบหลังงอก
 • ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางใบและราก
 • ออกฤทธิ์กําจัดวัชพืชได้ทั้งใบแคบ ใบกว้างและกก
 • ออกฤทธิ์กําจัดหญ้าข้าวนกในนาหว่านน้ำตมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับสารกําจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่มคาร์บาเมท และออกาโนฟอสเฟต

ประโยชน์

 • ใช้กําจัดวัชพืชแบบหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในนาหว่านน้ำตมและนาหว่านข้าวแห้ง
 • ใช้กําจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าแดงหรือหญ้าเดือยหรือหญ้าหวาย หญ้าข้าวนก หรือหญ้าพุ่มพวง หญ้านกสีชมพู
 • ใช้กําจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนหางไก่และตาลปัตรฤาษี
 • ใช้กําจัดวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

วิธีใช้และอัตราการใช้

ขึ้นอยู่กับอายุข้าวและขนาดของวัชพืช ควรเพิ่มอัตราการใช้ตามอายุของข้าวและขนาดของวัชพืช

 • หลังหว่านข้าว 10 วัน ใช้ในอัตรา 20 กรัมต่อไร่
 • หลังหว่านข้าว 15 วัน ใช้ในอัตรา 25 กรัมต่อไร่

ก่อนพ่นจะต้องเอาน้ําออกจากแปลงนา และภายหลังพ่น 2-3 วัน จึงปล่อยน้ําเข้าแปลงนา ระวังอย่าให้น้ําท่วมยอดข้าว

ขนาดบรรจุ 100 กรัม x 30