ชื่อการค้า : เอราฟอส

ชื่อสามัญไตรอะโซฟอส

 

สูตรผสม 40 EC

คุณสมบัติ

• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
• สามารถกำจัดไรและไส้เดือนฝอยศัตรูพืชได้ด้วย
• ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
• ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว
• คงสภาพอยู่ภายในพืชและภายในดินได้นาน 3-4 สัปดาห์ และจะสลายตัวไปในอากาศที่ร้อนและแห้ง
•สามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของใบพืชได้

ประโยชน์และอัตราการใช้

 

พืชปลูก
แมลงศัตรูพืช
อัตราการใช้
ข้าว
หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีครีม หนอนม้วนใบข้าว
บั่ว หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ เพลี้ยกระโดดหลังขาว
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว แมลงดำหนาน แมลงสิง มวนเขียวข้าว
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
องุ่น สตรอเบอรี่ ยาสูบ
มะเขือเทศ
ไส้เดือนฝอย
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มะม่วง
แมลงวันทอง
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ส้ม
ไรแดงส้ม ไรสนิมส้ม เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง
แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไก่แจ้ ไส้เดือนฝอย
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พุทรา
หนอนแดงพุทรา
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
หอม กระเทียม
ไรกระเทียม
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชผัก
เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ หนอนใยผัก หนอนเจาะยอดกะหล่ำ
ด้วงหมัดผักกาด หนอนผีเสื้อขาว
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มันเทศ
หนอนชอนใบมันเทศ ด้วงงวงมันเทศ หนอนเจาะเถามันเทศ
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
ถั่วลิสง
หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนชอนใบถั่วลิสง แมลงหวี่ขาวยาสูบ
ไรสองจุด เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง หนอนกระทู้ดำ หนอนกระทู้ผัก
หนอนเจาะฝักถั่ว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าวโพด
เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
หนอนกระทู้ฝักข้าวโพด หนอนกระทู้ควายพระอินทร์
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
งา
หนอนห่อใบงา หนอนผีเสื้อกะโหลก มวนฝิ่น
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ฝ้าย
หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนหนาม หนอนคืบกินใบฝ้าย
หนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบฝ้าย มวนแดงฝ้าย
120 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ดอกไม้ประดับ
เพลี้ยอ่อน หนอนม้วนใบ เพลี้ยไฟ ไรแดง
30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร