ชื่อการค้า : เอราบิวทาคลอร์ + เอรานิล 36 อีซี

ชื่อสามัญ : เอราบิวทาคลอร์ + เอรานิล 36 อีซี

 

สารสำคัญ: 

N-butoxymethyl-2-chloro-2’, 6’-diethylacetanilide…………..60% W/V EC

3’, 4’-dichloropropionanilide…………………………………………….36% W/V EC

คุณสมบัติ:
  • เป็นสารกำจัดวัชพืชในกลุ่ม acetamide
  • ออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก (post-emergence) โดยทางสัมผัสในช่วงระยะเวลาอันสั้น จึงควรมีช่วงปลอดฝนประมาณ 5-6 ชั่วโมง และจะออกฤทธิ์เร็วขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น
  • ไม่ควรใช้ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด
  • ละอองยาทำให้เป็นพิษต่อพืชปลูกหลายชนิด เช่น ฝ้าย ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วเหลือง ทานตะวัน ผัก ถั่ว แตงกวาและพืชปลูกใบกว้างอื่นๆ
  • ไม่ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำ
  • ภายหลังพ่นภายใน 14 วัน ให้ระงับการใช้ที่ตามด้วยสารคาร์บาริลและสารกำจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟท

 

ประโยชน์และวิธิการใช้:  

นาหว่านน้ำตม

กำจัดวัชพืชขนาดเล็ก ชนิดใบแคบ ใบกว้างและกกต่างๆ ได้แก่ หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว ขาเขียด ผักปอดนา ผักแว่น พังพวย หญ้าหนวดปลาดุก กกทราย กกขนาก ใช้ เอราบิวทาคลอร์ ในอัตรา 500 ซีซีผสมกับ เอรานิล 36 อีซี ในอัตรา 100 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 40-60 ลิตร พ่นหลังหว่านข้าวงอก 7-9 วัน ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำอยู่ในนา ภายหลังพ่น 2-3 วัน จึงไขน้ำเข้านา โดยระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว นาดำ ใช้ เอราบิวทาคลอร์ 50 ซีซี ผสมกับ เอรานิล 36 อีซี อัตรา 100 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 40-60 ลิตร พ่นหลังปักดำ 7-9 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาให้หมด หลังจากนั้น 2-3 วัน จึงไขน้ำเข้านา ใช้ เราบิวทาคลอร์ ในอัตรา 75 ซีซี ผสมกับ เอรานิล 36 อีซี ในอัตรา 150 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 40-60 ลิตร พ่นหลังปักดำ 10-12 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาให้หมด หลังจากนั้น 2-3 วัน จึงไขน้ำเข้านา