ชื่อการค้า : เอราไมท์ 200

ชื่อสามัญไพริดาเบน

สูตรผสม : 20% WP

คุณสมบัติ
• ออกฤิทธิ์แบบสัมผัสตาย อย่างรวดเร็ว
• กำจัดไรได้ดีในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะตัวอ่อน

ประโยชน์

 

พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
 กุหลาบ  ไรแมงมุมคันซาวา  15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด