เอรามิพริด

สารอะซีทามิพริด

กำจัดเพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว มวน บั่ว ด้วง

คุณสมบัติ

 • ดูดซึมเร็ว
 • ดูดซึมกระจายไปทั่วต้นภายในใบพืช
 • ดูดซึมจากด้านหน้าใบไปสู่ด้านล่างใบ
 • ดูดซึมจากใบล่างไปสู่ใบบนได้อย่างรวดเร็ว
 • นอกจากออกฤทธิ์แบบดูดซึมแล้ว ยังออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย

ประโยชน์

 • กำจัดเพลี้ยได้หลากหลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เป็นต้น
 • กำจัดมวน เช่น มวนเขียว มวนลำไย
 • กำจัดแมลงบั่ว
 • กำจัดด้วงหมัดผัก ด้วงเต่าแตง
 • กำจัดแมลงหวี่ขาว
 • กำจัดหนอนชอนใบ
 • ช่วยลดการระบาดของไรศัตรูพืช

พืชปลูกที่เหมาะสม

 • ไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ องุ่น เป็นต้น
 • พืชผักทุกชนิดทั้ง ผักตระกูลแตง ผักตระกูลกะหล่ำ ผักตระกูลมะเขือและพริก
 • ไม้ดอก เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ เบญจมาศ ดาวเรือง เป็นต้น
 • ไม้ประดับ ไม้เลี้ยง ไม้ในเรือนโรงเพาะชำ

อัตราการใช้

ใช้ในอัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ถ้าหากใช้ในอัตราต่ำ จะมีความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผึ้งและแมลงตัวห้ำ ตัวเบียฬ