ชื่อสามัญ:

ลูเฟนนูรอน(Lufenuron)

สารสำคัญ:

(RS)1-[2,5-dichloro-4(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoxyl)-ura…5%W/V EC

กลุ่มสารเคมี:

เบนโซอิลยูเรีย(Benzoylurea)

การออกฤทธิ์:

 • ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
 • ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดไรศัตรูพืช
 • ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ไคติน
 • ส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์ทางด้านการกินหรือกินตาย
 • ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวแก่ได้ ทำให้วงจรชีวิตสูญเสียไป
 • ทำให้หนอนและแมลงศัตรูพืชหยุดการกินอาหาร

ศัตรูพืชเป้าหมาย:

 • กลุ่มหนอนศัตรูพืชชนิดต่างๆ(Lepidoptera)
 • กลุ่มด้วงศัตรูพืชชนิดต่างๆ (Coleoptera)
 • แมลงหวี่ขาวส้ม
 • ไรสนิมส้ม

แมลงพาหะในสัตว์เลี้ยง

พืชปลูกเป้าหมาย:

 • ไม้ผล
 • พืชผัก
 • ส้ม ส้มโอ
 • ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง
 • ฝ้าย

การใช้และอัตราการใช้:

โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ความสามารถในการเข้ากันได้ของสารเคมี:

ไม่สามารถเข้ากันได้กับสารที่ออกฤทธิ์เป็นด่าง เช่น ปูนขาว, กำมะถันและคอปเปอร์