1597030335603

ชื่อการค้า : เอราเมท โกลด์

ชื่อสามัญไดเมโทเอต

สูตรผสม    40%  W/V  EC

คุณสมบัติ
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
  • กำจัดได้ทั้งแมลงและไรศัตรูพืช
  • สารออกฤทธิ์คงสภาพอยู่ได้นาน มีการเสื่อมสลายน้อย ทำให้ออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ
  • มีกลิ่นเบาบาง
ประโยชน์

 

พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
วิธีการใช้
แตง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น แมลงวันทอง 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด
มะเขือเทศ เพลี้ยอ่อน 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ถั่ว หนอนเจาะโคนกล้าถั่ว 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ส้มเขียวหวาน หนอนชอนใบส้ม 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ชา กาแฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ผล หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ดอกไม้ประดับ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร