เอราจิ๊บ 100

Eragib 100

ส่วนประกอบที่สําคัญ
จิบเบอเรลลิคแอซิด 10%

 

ประโยชน์

  • ช่วยในการยืดช่อดอกและช่อผล
  • ช่วยเพิ่มจํานวนดอก
  • ช่วยเพิ่มการติดผล
  • ช่วยเพิ่มขนาดผล
  • ช่วยเสริมสร้างคุณภาพของเนื้อผลโดยเฉพาะส้มส้มโอและมะนาว
  • ช่วยในการผลิตของผลไม้ไร้เมล็ด
  • ช่วยชะลอการเก็บเกี่ยว
  • ช่วยยืดลําต้น

 

วิธีการใช้

พืชปลูก ช่วงของการใช้ อัตราการใช้
มันฝรั่ง ช่วงแรกของการเจริญเติบโต ใช้ 1 เม็ด ต่อน้ำ 1,000 ลิตร
ส้มเขียวหวาน ช่วงสร้างเนื้อเมื่อเริ่มเข้ช่วย ใช้1 เม็ด ต่อน้ำ 100 ลิตร
เสริมสร้างคุณภาพเนื้อ
มะนาว ช่วงก่อนเข้าสีพ่นเพื่อชะลอก ใช้1 เม็ด ต่อน้ำ 200 ลิตร
เก็บเกี่ยว
องุ่น ช่วง6-10 วันก่อนดอกบานพ่น ใช้2-3 เม็ด ต่อน้ำ 100 ลิตร
เพื่อยืดช่อดอก
ไม้ผล ช่วงช่อดอกเพื่อยืดช่อดอก ใช้2-3 เม็ด ต่อน้ำ 100 ลิตร
เพิ่มการติดผลและขยายขนาด
ของผล
ไม้ดอกไม้ประดับ ช่วงแรกของการเจิญเติบโตพ่น ใช้1 เม็ด ต่อน้ำ 100 ลิตร
เพื่อยืดลําต้น
ช่วงเริ่มแทงช่อดอกเพื่อเพิ่ม ใช้1 เม็ดต่อน้ำ 100 ลิตร
จํานวนดอกและขนาดของดอก

 

ขนาดบรรจุ

5 กรัมx 80 x 4