เอราเฟซิน 40 เอสซี

สารบูโพรเฟซิน

กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย แมลงหวี่ขาว ไรศัตรูพืช

คุณสมบัติ

 • เป็นทั้งสารกำจัดแมลงศัตรูพืชและสารกำจัดไรศัตรูพืช
 • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
 • ออกฤทธิ์ยับยั้งการลอกคราบของตัวอ่อน
 • ออกฤทธิ์ควบคุมการฟักของไข่และลดการวางไข่
 • ไม่เคลื่อนย้ายภายในพืช

ประโยชน์

 • กำจัดแมลงในกลุ่มเพลี้ยชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นข้าว เพลี้ยจักจั่นทุเรียน เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เป็นต้น
 • กำจัดแมลงหวี่ขาว
 • กำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดง ไรสองจุด เป็นต้น

พืชปลูกที่เหมาะสม

 • ข้าว
 • ไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ องุ่น เป็นต้น
 • พืชผักทุกชนิดทั้ง ผักตระกูลแตง ผักตระกูลกะหล่ำ ผักตระกูลมะเขือและพริก
 • มันฝรั่ง
 • ไม้ดอกไม้ประดับ

อัตราการใช้

ใช้ในอัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร