เอราด็อกซาคาร์บ

Eradoxacarb

ชื่อสามัญ: อินดอกซาคาร์บ(indoxacarb)

สูตรผสม: 15%SC

คุณสมบัติ

 • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
 • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
 • หยุดยั้งการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 0-4 ชั่วโมง
 • ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์

 • สามารถใช้บริหารการดื้อยากับสารชนิดอื่น เพื่อป้องกันการดื้อยา
 • มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ หนอนอเมริกัน(หนอนเจาะผลในมะเขือ มะเขือเทศ) ศัตรูข้าวโพด พืชผัก หอม องุ่น คะน้า มะเขือเทศ เป็นต้น
 • มีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนห่อใบข้าว
 • มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย

การใช้และอัตราการใช้

 • สำหรับข้าว เพื่อกำจัดหนอนห่อใบข้าว
  • ใช้อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อไร่ เมื่อเริ่มพบใบข้าวโดนทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน
  • ใช้อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 60ลิตรต่อไร่ เมื่อใบข้าวถูกทำลาย 10%
 • สำหรับฝ้าย เพื่อกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  • ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อไร่ พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดในฝ้ายที่อายุไม่เกิน 60 วัน
  • ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 80 ลิตรต่อไร่ เมื่อพบการระบาดในฝ้ายอายุเกิน 60 วัน
 • สำหรับข้าวโพด คะน้า หอม องุ่น มะเขือเทศ เพื่อกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ หนอนอเมริกัน(หนอนเจาะผล) ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดในทุกระยะของการเจริญเติบโตของหนอน