เอราคลาโซล

ประโยชน์

ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ (rice blast) ในนาข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia oryzae

 

วิธีใช้

  • ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง
  • ครั้งแรก เมื่อพบการระบาดของโรค
  • ครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน และพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะข้าวออกรวง 5 เปอร์เซ็นต์