เอราคลอโรนิล 50 เอสซี

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

โรคใบจุด โรคใบจุดสีม่วง โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส โรคราสนิม

คุณสมบัติ

 • สารป้องกันกำจัดโรคพืช
 • ออกฤทธิ์ทางการป้องกันโรค

ประโยชน์และพืชปลูกที่เหมาะสม

 • โรคใบจุดสีน้ำตาล ข้าว
 • โรคใบปื้นเหลือง กล้วยไม้
 • โรคใบจุด ผักตระกูลกะหล่ำ ผักกาดขาว ถั่วลิสง
 • โรคใบจุดสีม่วง หอม กระเทียม
 • โรคใบไหม้ มันฝรั่ง เผือก มะเขือเทศ
 • โรครากำมะหยี่สีเขียว มะเขือเทศ
 • โรคราน้ำค้าง ผักตระกูลกะหล่ำ แตงกวา
 • โรคแอนแทรคโนส แตงโม แตงกวา พริก
 • โรคราสนิม ถั่วลิสง

อัตราการใช้

โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

หลีกเลี่ยงการใช้ผสมร่วมกับสารจับติดใบ และปุ๋ยน้ำโดยทั่วไป