ชื่อการค้า : เอรา-ฟอพ 15 อีซี

ชื่อสามัญ : ฟลูอะซิฟอพ-พี-บิวทิล

สูตรผสม    15%  W/V  EC

คุณสมบัติ
  • เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบแคบ
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
  • ดูดซึมเร็วมีช่วงปลอดฝนเพียง 1-2 ชั่วโมง
  • เคลื่อนย้ายได้ดีทั้งในท่อน้ำท่ออาหาร ไปยังเนื้อเยื่อเจริญในส่วนต่างๆของวัชพืช
  • วัชพืชจะหยุดการเจริญเติบโตภายใน 2 วัน จะแสดงอาการเหลืองแห้งที่ปลายยอดอย่างช้าๆภายใน 7-10วัน จนเป็นสีม่วงคล้ำ และแห้งตายในที่สุด
ประโยชน์
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ใช้กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบในพืชประธานที่เป็นใบกว้าง เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง พริก มะเขือเทศ    และพืชผักต่างๆ ใช้ในอัตรา 160 ซีซีต่อไร่ ผสมน้ำ 60-80 ลิตร หรือใช้ 40 ซีซีต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นเมื่อเริ่มมีลูกหญ้างอกออกมามีใบ 3-5 ใบ และขณะที่ดินมีความชื้น โดยสามารถพ่นทับพืชประธานชนิดใบกว้างโดยทั่วไป ซึ่งจะออกฤทธิ์กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบเท่านั้น