อีมาไซด์ 5%ดับบลิวจี

สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 5% WG

กำจัดหนอน เพลี้ยไฟ ไรศัตรูพืช

คุณสมบัติ

 • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
 • ไม่ออกฤทธิ์แบบดูดซึม แต่สามารถซึมผ่านบริเวณผิวเข้าไปในตัวแมลงศัตรูพืชได้
 • ทำให้หนอนหยุดกินอาหารภายใน 1 ชั่วโมง และเข้าทำลายอยู่ภายในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ตายได้ภายใน 2-4 วัน

ประโยชน์

 • กำจัดหนอนศัตรูพืชทุกชนิด เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว หนอนชอนใบ หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ หนอนปลอกข้าวโพด เป็นต้น
 • กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน
 • กำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดง ไรขาวพริก ไรสนิมส้ม เป็นต้น

พืชปลูกที่เหมาะสม

 • พืชผักทุกชนิด
 • หอม กระเทียม
 • ข้าว ข้าวโพด
 • ไม้ผล เช่น มะพร้าว ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ เป็นต้น

อัตราการใช้

อีมาไซด์

 • โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร
 • สำหรับฉีดเข้าต้นมะพร้าว ใช้อัตรา 30 ซีซีต่อต้น ในมะพร้าวที่สูงกว่า 12 เมตร

อีมาไซด์ 5% ดับบลิวจี        ใช้ในอัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร