ชื่อการค้า : ไซโฟเฟอร์ท 9-48-14

ชื่อสามัญ

 

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 10% เหล็ก (Fe) 0.035%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 50% แมงกานีส (Mn) 0.042%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 15% ทองแดง (Cu) 0.017%
ปริมาณธาตุอาหารรอง : สังกะสี (Zn) 0.027%
แมกนี่เซี่ยม (MgO) 0.042% โบรอน (B) 0.0057%
โมลิบดินั่ม (Mo) 0.0005%
พืชปลูก
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ไม้ผล 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นหยุดยอดให้สะสมอาหาร
-พ่นก่อนออกดอก
-พ่นขณะแทงช่อดอก
แตง, ผักกาดหอม 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนลงหัว
-พ่นก่อนเริ่มลงหัว
ไม้ดอกไม้ประดับ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนลงหัว
-พ่นก่อนเริ่มลงหัว
พืชตระกูลกะหล่ำ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนลงหัว
-พ่นก่อนเริ่มลงหัว
หอม, กระเทียม, แครอท, มันฝรั่ง 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนลงหัว
-พ่นก่อนเริ่มลงหัว
สับปะรด 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นก่อนออกดอก