ชื่อการค้า : ไซโฟเฟอร์ท 30-12-8

ชื่อสามัญ

 

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 30% เหล็ก (Fe) 0.035%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 15% แมงกานีส (Mn) 0.042%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 10% ทองแดง (Cu) 0.017%
ปริมาณธาตุอาหารรอง : สังกะสี (Zn) 0.027%
แมกนี่เซี่ยม (MgO) 0.042% โบรอน (B) 0.0057%
โมลิบดินั่ม (Mo) 0.0005%
พืชปลูก
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ไม้ผล 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ภายหลังจากปลูก
-ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
-พ่นเมื่อต้องการกระตุ้นยอด การเลื้อยของเถา และเพื่อการแตกใบรุ่นใหม่
-บำรุงผลอ่อน เมื่อได้รับกระทบแล้ง
แตง, ผักกาดหอม 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ภายหลังปลูก
-เร่งการเลื้อยของเถา
ไม้ดอกไม้ประดับ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ภายหลังปลูก
-พ่นในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
หอม, กระเทียม, แครอท, มันฝรั่ง 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ภายหลังปลูก
-พ่นในช่วงแรกของการเจริญเติบโต

 

พืชปลูก
อัตราการใช้
วิธีการใช้
สับปะรด 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ภายหลังปลูก
-พ่นในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ข้าว 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ภายหลังปลูก
-พ่นในช่วงแรกของการเจริญเติบโต