ชื่อการค้า : ไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

ชื่อสามัญ

 

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง : ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 20% เหล็ก (Fe) 0.035%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 20% แมงกานีส (Mn) 0.042%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 20% ทองแดง (Cu) 0.017%
ปริมาณธาตุอาหารรอง : สังกะสี (Zn) 0.027%
แมกนี่เซี่ยม (MgO) 0.042% โบรอน (B) 0.0057%
โมลิบดินั่ม (Mo) 0.0005%
พืชปลูก
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ไม้ผล 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ภายหลังการเก็บเกี่ยว
แตง, ผักกาดหอม 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ก่อนออกดอก
-ภายหลังติดผลอ่อน
ไม้ดอกไม้ประดับ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ภายหลังตัดดอก
-ก่อนออกดอก
-ระหว่างแทงช่อดอก
พืชตระกูลกะหล่ำ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ก่อนออกดอก
-เมื่อเริ่มออกดอก
หอม, กระเทียม, แครอท, มันฝรั่ง 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ก่อนลงหัว
-เมื่อเริ่มลงหัว
สับปะรด 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -ภายหลังเก็บเกี่ยว
-ภายหลังติดผลอ่อน