ชื่อการค้า : ไซโฟเฟอร์ท เอ็กตร้า เค 6-10-32+6.3Zn+ TE

ชื่อสามัญ

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 13%
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O5) 34%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
สังกะสี (Zn) 6.4%
พืชปลูก
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ไม้ผล 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นสะสมอาหารก่อนออกดอก
-พ่นเมื่อเริ่มแทงช่อดอก
-พ่นเมื่อเริ่มขยายขนาด
-พ่นก่อนเก็บเกี่ยว
แตง, ผักกาดหอม 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนออกดอก
-พ่นภายหลังติผล
-พ่นก่อนเก็บเกี่ยว
ไม้ดอกไม้ประดับ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนออกดอก
-พ่นขณะแทงช่อดอก
พืชตระกูลกะหล่ำ 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนห่อ
-พ่นกำลังเจริญเติบโตภายหลังออกดอก
หอม, กระเทียม, แครอท, มันฝรั่ง 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -พ่นก่อนลงหัว
-พ่นขณะลงหัว
-พ่นก่อนเก็บเกี่ยว