ชื่อการค้า : คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : คาร์บาริล

สูตรผสม    85 % WP

คุณสมบัติ
  • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
  • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
  • ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง ทั้งแมลงปากกัด ด้วง แมลงปากดูด ในผัก ไม้ผล

 

ประโยชน์

ข้าว                                 : เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น

ทุเรียน                             : เพลี้ยไก่แจ้

เงาะ                                : หนอนเจาะขั้วเงาะ

ลิ้นจี่                        : มวนลำไย

มังคุด                              : หนอนชอนใบ หนอนกินใบอ่อน

ส้ม                                   : เพลี้ยไฟผีเสื้อมวนหวาน

มะม่วง                            : เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ หนอนแมลงวัน-

กินดอกมะม่วง

ผัก                                   : ด้วงหมัดผัก

พริก                                : เพลี้ยไฟ

แตง แตงโม                     : เต่าแตง

หัวมันฝรั่งที่เก็บไว้ทำพันธุ์  : หนอนผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง

แมลงศัตรูสัตว์               : แมลงวัน แมลงวันปากดำ ไรไก่ เหา

แมลงศัตรูในโรงเก็บ      : ด้วงงวงข้าว มอดแป้ง ผีเสื้อข้าวเปลือก

วิธีใช้

สำหรับพืชผัก พริก แตง แตงโม ใช้อัตรา 20-30 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 2-3 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ)

สำหรับข้าว เงาะ  ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง ใช้อัตรา 40-60 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 4-6 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ)

สำหรับทุเรียน ใช้อัตรา 60 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 6 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ) พ่น 2 ครั้ง ทุก 14 วัน ช่วงทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน พ่นให้ทั่วทั้งหน้าใบ และหลังใบ พ่นซ้ำถ้าจำเป็น

สำหรับหัวมันฝรั่งที่เก็บไว้ทำพันธุ์ ใช้อัตรา 30 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 3 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ) พ่นกองหัวมันทุก 15 วัน โดยใช้ส่วนผสม 160 ลิตร ต่อหัวมัน 1 ต้น

สำหรับแมลงศัตรูสัตว์ และแมลงศัตรูในโรงเก็บ ใช้อัตรา 11-120 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร (ประมาณ 1-12 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปีบ) พ่นตามคอกสัตว์หรือโรงเก็บพืชผล