อะโทลล์ เฟล็กซ์

สารสำหรับใช้คุมวัชพืชก่อนงอก

สำหรับใช้ในข้าวโพดและอ้อย

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเยอรมัน

พ่นทันทีภายหลังปลูกข้าวโพดหรืออ้อยก่อนวัชพืชงอก

  • สำหรับใช้คุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอก
  • อัตราการใช้น้อย
  • ปลอดภัยต่อ ข้าวโพด อ้อยและพืชข้างเคียง

 

คุมวัชพืชใบแคบ

หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด

คุมวัชพืชใบกว้าง

ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง หญ้ากำมะหยี่

 

อัตราการใช้

ข้าวโพด ใช้

อะโทลล์ เฟล็กซ์                                อัตรา 15ซีซี

ผสมกับ เอราซีน 50 เอสซี               อัตรา 250 ซีซี

ผสมน้ำ 60-80 ลิตร

พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

 

อัตราการใช้ อะโทลล์เฟล็กซ์ พ่นคุมวัชพืชในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่

ผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้ต่อพื้นที่ 6 ไร่ ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม
อะโทลล์ เฟล็กซ์ 100 ซีซี (1ขวด) 360-480 ลิตร
เอราซีน 50 1,500 ซีซี (1.5 ลิตรหรือ 1ขวดครึ่ง)

พ่นทันทีภายหลังหว่านข้าวโพด ก่อนวัชพืชงอก ขณะพ่นดินควรมีความชื้น

อัตราการใช้

อ้อย ใช้

อะโทลล์ เฟล็กซ์                 อัตรา 15 ซีซี

ผสมกับ เอราธาลิน            อัตรา 330 ซีซี

ผสมน้ำ 60-80 ลิตร

พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

อัตราการใช้ อะโทลล์เฟล็กซ์ พ่นคุมวัชพืชในอ้อย บนพื้นที่ 6 ไร่

ผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้ต่อพื้นที่ 6 ไร่ ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม
อะโทลล์ เฟล็กซ์ 100 ซีซี (1 ขวด) 360-480 ลิตร
เอราธาลิน 2,000 ซีซี (2 ลิตรหรือ 2 ขวด)

พ่นทันทีภายหลังปลูกอ้อย หรือภายหลังแต่งตออ้อย ก่อนวัชพืชงอกขณะพ่นดินควรมีความชื้น