ชื่อการค้า : อะมีทรีน 80 ดับบลิวดีจี

ชื่อสามัญ : อะมีทรีน

สูตรผสม     80% WDG

คุณสมบัติ
   •เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก

   •ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก

ประโยชน์ 
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง
การใช้และอัตราการใช้
•อ้อย ส้ม ใช้ในอัตรา 480-960  กรัมต่อไร่
•สับปะรด ใช้ในอัตรา 320-640   กรัมต่อไร่
•กล้วย ชา กาแฟ ใช้อัตรา 320-800  กรัมต่อไร่
•มันฝรั่ง ใช้อัตรา 160-320 กรัมต่อไร่
ขนาดบรรจุ
1 กก.x18