สาหร่ายทะเลสกัดอุดมไปด้วยฮอร์โมน และสารอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ กระตุ้นการสร้างใบ กระตุ้นการแมงช่อดอก

ส่วนประกอบที่สำคัญ
 • อะมิโน แอซิดที่มีความจำเป็นสำหรับพืชทั้งหมด
 • วิตามิน
 • เอ็นไซม์
 • โพลี่แซคคาไรด์ อัลจิเนท
 • ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ได้แก่ มักนีเซี่ยม (Mg) เหล็ก (Fe) มังกานีส (Mn) โบรอน (B) สังกะสี (Zn) คอปเปอร์ (Cu) เป็นต้น
 • ฮอร์โมนจากธรรมชาติ เช่น ออกซิน ไซโตไคนิน จิบเบอเรลลิค แอซิด และบีเทน
ประโยชน์
 • ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างใบใหม่อย่างพร้อมเพรียง
 • ช่วยเร่งให้ใบรุ่นใหม่มีความสมบูรณ์
 • ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแทงช่อดอก
 • ช่วยให้พืชโตเร็ว จนสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนกำหนด
 • ช่วยให้ระบบท่อลำเลียงภายในพืชมีความแข็งแรงทนทาน ต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชทั้งโรคพืช และแมลง
 • ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสีดอก ใบ และผล
 • ช่วยให้สนามหญ้ามีความคงทนต่อการเหยียบย่ำ

ขนาดบรรจุ

1 กก. x 16 

5กก. x 2