ชื่อการค้า : ไฮโดรฟอรอลเทค 15-5-30

ชื่อสามัญไฮโดรฟอรอล เทค

คุณสมบัติ: 

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกร็ดผง

 

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง: 

  • ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                           15%
  • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)         5%
  • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)                    30%

 

ปริมาณธาตุอาหารรอง:  

 

แมกนีเซี่ยม (MgO)                              3%

 

ปริมาณธาตุอาหารเสริม:  

 

เหล็ก (Fe)                                             0.02%

ทองแดง (Cu)                                        0.01%

โบรอน (B)                                             0.01%

แมงกานีส (Mn)                                   0.01%

สังกะสี (Zn)                                          0.01%

ประโยชน์:  

 

สามารถละลายน้ำได้ดีและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตด้านลำต้นและใบ ในระยะแรกของการเจริญเติบโต

แตงต่างๆ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มะเขือต่างๆ ผักกาดหอม ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล

ใช้อัตรา 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชผักตระกูลกะหล่ำ

ใช้อัตรา 150-170 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชหัว

ใช้อัตรา 150-170 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

ข้อควรระวัง:  

 

  1. โดยทั่วไปแล้วปุ๋ยเคมีน้ำพ่นทางใบพืชใช้ประโยชน์ได้น้อย ควรใช้เป็นปุ๋ยเสริมให้กับการให้ปุ๋ยทางดิน
  2. ควรพ่นในเวลาเช้าหรือเย็น ในเวลาที่อากาศไม่ร้อน ลมไม่พัดแรงและคาดว่าฝนจะไม่ตก
  3. ขณะที่พ่น พืชต้องไม่เหี่ยวเฉาหรือขาดน้ำ
  4. การพ่น อย่าให้ถึงเปียกโชก เพราะจำทำให้เสียค่าปุ๋ยเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพปุ๋ยที่ใช้พ่นทางใบเมื่อตกลงดินจะมีประสิทธิภาพเท่ากับปุ๋ยที่ใส่ทางดิน
  5. ควรเก็บรักษาปุ๋ยเคมีในภาชนะที่มิดชิด ในที่ร่มและแห้ง และควรเก็บปุ๋ยเคมีไว้ในที่ปลอดภัยไกลจากมือเด็ก