ชื่อการค้า : ไฮโดรฟอรอลเทค 13-40-13

ชื่อสามัญไฮโดรฟอรอล เทค

คุณสมบัติ: เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกร็ดผง

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง: 
  • ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                           13%
  • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)         40%
  • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)                    13%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม:  
                                                เหล็ก (Fe)                                             0.02%ทองแดง (Cu)                                        0.01%โบรอน (B)                                             0.01%แมงกานีส (Mn)                                   0.01%สังกะสี (Zn)                                          0.01%
ประโยชน์:  

สามารถละลายน้ำได้ดีและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างให้พืชออกดอกติดผลถูกต้องตามฤดูกาล และยังเสริมสร้างให้รากเจริญเติบโตในขณะปลูกใหม่ หรือย้ายปลูกใหม่อีกด้วยแตงต่างๆ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มะเขือต่างๆ ผักกาดหอม ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลใช้อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรพืชผักตระกูลกะหล่ำใช้อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรพืชหัวใช้อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

ข้อควรระวัง:  
  1. โดยทั่วไปแล้วปุ๋ยเคมีน้ำพ่นทางใบพืชใช้ประโยชน์ได้น้อย ควรใช้เป็นปุ๋ยเสริมให้กับการให้ปุ๋ยทางดิน
  2. ควรพ่นในเวลาเช้าหรือเย็น ในเวลาที่อากาศไม่ร้อน ลมไม่พัดแรงและคาดว่าฝนจะไม่ตก
  3. ขณะที่พ่น พืชต้องไม่เหี่ยวเฉาหรือขาดน้ำ
  4. การพ่น อย่าให้ถึงเปียกโชก เพราะจำทำให้เสียค่าปุ๋ยเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพปุ๋ยที่ใช้พ่นทางใบเมื่อตกลงดินจะมีประสิทธิภาพเท่ากับปุ๋ยที่ใส่ทางดิน

ควรเก็บรักษาปุ๋ยเคมีในภาชนะที่มิดชิด ในที่ร่มและแห้ง และควรเก็บปุ๋ยเคมีไว้ในที่ปลอดภัยไกลจากมือเด็ก