ผลิตภัณฑ์คอปเปอร์ชนิดเม็ดใหม่ล่าสุดจากประเทศอิตาลี

ด้วยสารคอปเปอร์สององค์ประกอบในหนึ่งเดียว

กับลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยีการผลิตที่เรียกว่า ฟลูอิดเบด

เสริมฤทธิ์ เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน
  • ออกฤทธิ์เร็ว
  • ออกฤทธิ์นาน
  • อัตราการใช้น้อย
  • ละลายน้ำง่าย
  • ทนต่อการชะล้าง จับเกาะติดผิวพืชได้ทนนานกว่า
  • จับเกาะครอบคลุมพื้นผิวพืชได้อย่างทั่วถึง
  • มีความเป็นพิษต่อพืชต่ำ
  • ป้องกันกำจัดโรคพืชได้หลายชนิด
ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท อิสซาโกร จากประเทศอิตาลี