ไมโครแคล

ธาตุอาหารชนิดเม็ดความเข้มข้นสูง

ธาตุอาหารรอง CaO MgO S ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ธาตุอาหารเสริม Zn Cu Fe Mn B Mo ช่วยให้พืชแข็งแรงทนทานต่อโรคพืชที่อยู่ในดิน

 

ใช้ทางดิน

เป็นปุ๋ยด่าง เหมาะสำหรับใช้กับดินที่เป็นกรด

 

ใช้กับพืชปลูกได้ทุกชนิดทั้ง ไม้ผล ผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เลี้ยง ไม้กระถาง

ใช้กับพืชรากลอย เช่น กล้วยไม้

 

พืชกินเร็ว ปลดปล่อยธาตุอาหารใช้ประโยชน์ได้ทันที

พืชกินทน ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน