ชื่อการค้า : ไซโฟแคล

ชื่อสามัญไซโฟแคล

ไซโฟแคล CIFOCAL ธาตุอาหารแคลเซี่ยมและโบรอน โดยเฉพาะแคลเซี่ยมความเข้มข้นสูง

คุณสมบัติพิเศษ

• เนื่องจากมีปริมาณธาตุแคลเซี่ยมค่อนข้างสูง จึงช่วยทำให้พนังเซลล์แข็งแรงอีกทั้งช่วยในการสะสมอาหาร ช่วยให้ปลายรากและส่วนยอดจะมีการเจริญเติบโตได้ดี

• สำหรับโบรอนมีสัดส่วนในปริมาณที่เหมาะสมกับแคลเซี่ยม เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายอาหาร และเพิ่มความสมบูรณ์ในการผสมเกสร

• ช่วยป้องกันอาการขาดธาตุอาหารและเคลื่อนย้ายอาหาร เพื่อการออกดอกบำรุงดอก และบำรุงผล

ประโยชน์

• ช่วยให้มีการสะสมอาหารและเคลื่อนย้ายอาหาร เพื่อการออกดอกบำรุงดอก และบำรุงผล

• ป้องกันอาการผลแตกในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว (โดยเฉพาะพืชที่ผลมีเปลือกบาง)

• ป้องกันอาการผิดปกติอันเนื่องมาจากการขาดธาตุอาหาร เช่น
– อาการก้นเน่าในมะเขือเทศ
– อาการก้านช่อดอกและช่อผลแห้งในองุ่น
– อาการไส้กรวงในขึ้นฉ่ายและผักกาดหัว ฯลฯ

• ช่วยให้พุ่มต้นแผ่ขยายได้ดี อีกทั้งเพิ่มการแตกยอด

• เหมาะสำหรับพืชที่ผลมีเปลือกหนาและแข็ง

วิธีการใช้

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

ไม้ผลทุกชนิด (โดยเฉพาะ องุ่น ท้อ แอปเปิล ส้ม ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย ชมพู่ ฯลฯ )
  • ก่อนออดดอก
  • ขณะแทงดอก
  • เมื่อผลโตจนกระทั่งก่อนการเก็บเกี่ยว
ใช้ 10 – 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรพ่นซ้ำภายใน 10 – 15 วัน
พืชผัก (โดยเฉพาะ มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย ผักกาดหัว หอม กระเทียม )
  • เมื่อเริ่มติดผล
  • เมื่อเริ่มลงหัว
  • ในช่วงการเจริญเติบโตทางใบและก้าน
ใช้ 5 – 10  ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ ) ควรพ่นซ้ำภายใน  5 – 7 วัน
ธัญพืช (โดยเฉพาะ ข้าว ฯลฯ )
  • เมื่อเริ่มแตกกอ
ใช้ 10 – 15  ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ)
พืชไร่
  • เมื่อเริ่มเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ
ใช้ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)
ไม้ดอกไม้ประดับ
  • เมื่อเริ่มมีการเจริญเติบโตทางลำต้น รากและใบ

 

ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ)