ชื่อการค้า : ไซโฟเฟอร์ท 8-5-40

ชื่อสามัญ

สูตรบำรุงผล

ส่วนประกอบที่สำคัญ

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง:

ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 8%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 5%
โพแทซที่ละลายน้ำ (K2O) 40%
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
มักเนเซี่ยม (MgO)
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
เหล็ก (Fe)
มังกานีส (Mn)
ทองแดง (Cu)
สังกะสี (Zn)
โบรอน (B)
โมลิบตินั่ม (Mo)


ประโยชน์

• ช่วยสร้างเนื้อผล
• ช่วยเพิ่มความหวาน
• ช่วยเร่งเข้าสีผล
• ช่วยเพิ่มความเข้มของสีเนื้อ
• ช่วยให้ผลทนทานเก็บรักษาไว้ได้นาน ภายหลังการเก็บเกี่ยว

วิธีการใช้

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

ไม้ผล
  • ช่วงสร้างเนื้อ
  • ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว
ใช้ 25 – 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ผัก ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน ใช้ 25 – 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ดอกไม้ประดับ
  • ช่วงเพิ่มความเข้มของสีใบ
  • ช่วงเพิ่มความเข้มของสีดอก
ใช้ 25 – 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

 

ขนาดบรรจุ

100 ซีซี x 24
500 ซีซี x 12
1 กก. X 12
5 กก. X 4
10 กก. X 2