ชื่อการค้า : ไซโตรมิน

ชื่อสามัญ

 

สารอาหารเสริมชนิดผง

คุณสมบัติพิเศษ

• เนื่องจากอยู่ในรูปของคีเลททำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

• สามารถใช้ร่วมกับสารอาหารอื่นๆหรือปุ๋ยเกร็ดสำหรับฉีดพ่นทางใบ

 

ประโยชน์

• เนื่องจากมีปริมาณธาตุมักเนเซี่ยมค่อนข้างสูง (5 % )จึงสามารถเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วและช่วยให้ใบสมบูรณ์เขียวเข้ม

• มีธาตุอาหารที่สำคัญ เช่น โบรอน (2%) มังกานีส (2%) และสังกะสี (1%) ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างสูงจึงสามารถช่วยกระตุ้นการออกดอกและเพิ่มการติดผลอีกทั้งยังช่วยบำรุงผลอ่อน ยับยั้งการร่วงของผลอ่อนและป้องกันผลอ่อนบิดเบี้ยวเสียรูปทรง

 

วิธีการใช้

พืชปลูก
ช่วงของการใช้
อัตราการใช้
ไม้ผลทุกชนิด 1.เมื่อเริ่มแตกใบอ่อน
2.ขณะแทงช่อดอก
3.มื่อเริ่มติดผลเล็กจนกระทั่งผลโต
ใช้อัตรา 5 – 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรฉีดพ่นต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง
พืชผัก 1.เมื่อเริ่มแตกใบจริง 4 – 6 ใบ หรือภายหลังจากการย้ายปลูกลงแปลง 2.เมื่อเริ่มลงหัวหรือออกดอก ใช้ 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ ) ควรฉีดพ่นติดต่อกัน 2 ครั้งหรือมากกว่าหากพบอาการผิดปกติอันเนื่องมาจากการขาดธาตุอาหาร ห่างกัน 5 – 7 วัน
ข้าวและพืชไร่(เช่น ยาสูบ ) 1.เมื่อเริ่มแตกใบจริง 4 – 6 ใบ หรือภายหลังจากการย้ายปลูกลงแปลง
2.เมื่อข้าวเริ่มแตกกอ
ใช้อัตรา 10 – 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรฉีดพ่นติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 10 -15 วัน
ไม้ดอกไม้ประดับ 1.เมื่อเริ่มแตกใบอ่อน
2.ก่อนออกดอกและหลังออกดอก
ใช้ 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ ) ควรฉีดพ่นติดต่อห่างกัน 7 – 10 วัน

 

ข้อแนะนำ
• ไม่ควรใช้เกินอัตราที่กำหนด
• ไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่อากาศร้อนจัด โดยควรพ่นในช่วงที่มีอากาสชื้นสูงหรือในช่วงที่มีอากาศเย็นของวัน