ชื่อการค้า : ไซฟามิน บีเค

ชื่อสามัญ

 

ไซฟามิน บีเค CIFAMIN BK

สารอาหารและฮอร์โมนพืช สำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตของผลอ่อน ลดการร่วงของผลและเร่งการเจริญเติบโตในช่วงต่างๆ ของพืชชดเชยอาการขาดอาหารได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติพิเศษ

ไซฟามิน บีเค เป็นสารอาหารที่สกัดจากธรรมชาติที่มีปริมาณสารอาหารและฮอร์โมนพืชที่ต้องการอย่างครบถ้วนและมีอยู่ในปริมาณที่สูง ไซฟามิน บีเค จึงเข้าไปมีบทบาทในการทำงานของกระบวนการต่างๆภายในพืชอย่างมากมาย

โดยปกติแล้วสารอาหารที่ใช้สำหรับฉีดพ่นให้กับพืชทางใบ มักจะสูญเสียไปโดยไร้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ แต่ ไซฟามิน บีเค สามารถซึมผ่านเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสารอ็อกซินและไซโตไคนินจะเข้าไปมีบทบาทในระดับของนิวเคลียส ไซโตไคนินยังเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการสร้างพลังงานให้กับพืชโดยไมโตคอนเดรีย ส่วนวิตามินธาตุเหล็กและธาตุอาหารเสริมอื่นๆจะเข้าไปมีบทบาทในระดับคลอโร-พลาสท์

ประโยชน์

• ช่วยให้ผลอ่อนมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ ลดการร่วงของผลอ่อน จึงช่วยเพิ่มการติดผลได้มากขึ้น
• เร่งการเจริญเติบโตของผลให้โตเร็วและช่วยเพิ่มขนาดของผลในกรณีที่ติดผลดก
• ปกป้องคุ้มครองพืช ให้แข็งแรงทนทานต่อสภาพที่แปรปรวน (ที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลง) โดยช่วยกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในทุกสภาวะอากาศ
• ช่วยในการงอกของเมล็ด
• ช่วยทำลายการพักตัวของพืชและท่อนพันธุ์ โดยจะกระตุ้นให้มีการแตกยอด หรือเร่งการงอกของราก
• ช่วยชะลอความแก่ของผลโดยช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวออกไปได้ในระยะหนึ่ง วิธีการใช้

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

ไม้ผล
  • ขณะกำลังเจริญเติบโต
  • ภายหลังติดผลหรือภายหลังการผสมเกสร
  • ช่วยขยายขนาดผล

 

ใช้ 5 – 10  ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรฉีดพ่นซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน

  • ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของไม้ผลถ้าเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ให้ใช้ในอัตราสูง ถ้าต้นมีขนาดเล็กก็ให้ใช้ในอัตราต่ำ
  • ขึ้นกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ ถ้ามีความแปรปรวนสูงให้ใช้ในอัตราที่สูง ถ้ามีความแปรปรวนต่ำ ให้ใช้ในอัตราที่ต่ำ
พืชผัก
  • สำหรับผักกินใบ ให้ใช้ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
  • สำหรับพืชกินหัว หรือพืชหัวต่างๆให้ใช้เมื่อเริ่มลงหัว
ใช้  1 – 3 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ( 1 ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 – 7 วัน
ธัญพืช (เช่น ข้าว ฯลฯ )
  • เมื่อเริ่มแตกกอ
ใช้ 5  ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ)  ควรพ่นซ้ำอีกครั้ง ห่างกัน 10 – 15  วัน
เมล็ดพืชและท่อนพันธุ์พืช
  • ก่อนหว่านเมล็ดหรือก่อนนำท่อนพันธุ์ไปปลูก
ใช้ 5 ซีซีต่อน้ำ 1  ลิตร แช่เมล็ดหรือท่อนพันธุ์ก่อนนำไปปลูกประมาณ 5 – 10 นาที
ไม้ดอกไม้ประดับ
  • ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต

 

ใช้ 1 ซีซีต่อน้ำ 20  ลิตร (1 ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 – 7 วัน