ชื่อการค้า : โซซิม 50

ชื่อสามัญ : ครีซอกซิม-เมทิล


สูตรผสม  50% W/V SC

 

 คุณสมบัติ

  • เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชประสิทธิภาพสูง
  • ยับยั้งการทำงานในกระบวนการหายใจของเชื้อรา
  • ออกฤทธิ์ได้อย่างกว้างขวางทั้งการรักษา การป้องกันและการระเหยแพร่กระจายได้อย่างทั่วบริเวณของการระบาดของโรคพืช
  • ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน
  • สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ที่เกิดใหม่

 ประโยชน์

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช

 

  • ประสิทธิภาพสูงในการควบคุม โรคราแป้ง ในพืชผัก ไม้ผล และธัญพืช เช่น ผักตระกูลแตง ผักกาดหัว พริก มะเขือ มะเขือเทศ หอม กระเทียม ถั่วเขียว ถั่วลันเตา หม่อน ทุเรียน เงาะ ลำไย กุหลาบ
  • ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคศัตรูข้าว เช่น โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบแห้ง
  • ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคสแคป ในส้ม มะนาว ส้มโอ


อัตราการใช้

  • ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร