ชื่อการค้า : โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญคอปเปอร์ ออกซีคลอไรด์

 

สูตรผสม 85% WP

คุณสมบัติ

•เป็นสารอนินทรีย์สำหรับใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช

  •ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้ง
  •ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่มีส่วนประกอบของกำมะถัน และสารในกลุ่มไดธิโอคาร์บาเมท
(ซีเนบ มาเนบ แมนโคเซ็บ เป็นต้น)

ประโยชน์

•ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชทั้งที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของพืชชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

พืชปลูก

โรคพืช

อัตราการใช้

องุ่น โรคราน้ำค้าง โรคแอนแทรคโนส
ส้ม โรคมีลาโนส โรคสแคป
มะม่วง โรคแอนแทรคโนส
ถั่ว โรคใบจุด
กล้วย โรคใบจุด
มันฝรั่ง โรคใบไหม้
มะเขือเทศ โรคใบไหม้
ผัก โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง 30-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้นพืช
มะเขือ โรคใบจุด
กาแฟ โรคราสนิม โรคใบจุด โรคผลเน่า
ชา โรคราสนิมแดง โรคแอนแทรคโนส
พริก โรคใบจุด โรคผลเน่า
ยางพารา โรคแอนแทรคโนส
ไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส
โรคราน้ำค้าง โรคใบแห้ง
มะนาว โรคแคงเกอร์
เผือก โรคใบไหม้ หรือใบจุดตาเสือ
พืชตระกูลแตง โรคราน้ำค้าง