บำรุงผล สร้างเนื้อ ขยายขนาดผล

ส่วนประกอบที่สำคัญ

อะมิโนแอซิดเข้มข้นสะกัดจากธรรมชาติในรูปของสารอินทรีย์ ที่ประกอบไปด้วย

สารอินทรีย์ไนโตรเจน(N)ที่สามารถละลายน้ำได้ 2.8%
สารอินทรีย์คาร์บอน(C) 10%
ธาตุอาหารรอง
แคลเซี่ยมออกไซด์(CaO)ที่สามารถละลายน้ำได้ 10%
มักเนเซี่ยมออกไซด์(MgO) ที่สามารถละลายน้ำได้ 2%

ประโยชน์

• เสริมสร้างความสมบูรณ์สำหรับพืชที่ต้องการธาตุแคลเซี่ยมและมักเนเซี่ยมในปริมาณสูง เช่น องุ่น(ก้านช่อดอกและช่อผลแห้ง พืชผัก(ใบไหม้) ผักตระกูลแตง(ใบไหม้) มะเขือเทศ(ก้นเน่า) ผัก กาดหัว(ไส้กลวง) มันฝรั่ง(ใบทรุดโทรมแห้งเหี่ยว)เป็นต้น
• ป้องกันผลแตก
• ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผล
• ช่วยเสริมสร้างคุณภาพผล
• ช่วยให้ผลผลิตทั้งผลไม้และพืชผักแข็งแรงทนทานภายหลังการเก็บเกี่ยว สามารถเก็บรักษาไว้ได้ นาน

วิธีการใช้

 

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

ไม้ผล •ช่วงเริ่มขยายขนาดผล
•ช่วงพัฒนาการของผล
•ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว
10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชผัก •ช่วงผักมีใบ 4-6 ใบ
•ช่วงติดผล
•ช่วงเริ่มลงหัว(หอม กระเทียม)
10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ผักตระกูลแตง •ช่วงสร้างใบ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มะเขือเทศ •ช่วงติดผล
•ช่วงพัฒนาการของผล
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ผักกาดหัว •ช่วงเริ่มลงหัว 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มันฝรั่ง ช่วงเริ่มลงหัว 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชปลูก

ช่วงของการใช้

อัตราการใช้

ข้าว •ช่วงเริ่มแตกกอ
•ช่วงก่อนออกรวง
10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร