ชื่อการค้า : แคปแทน 50

ชื่อสามัญแคปแทน

สูตรผสม 50% WP

คุณสมบัติ

  • เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
  • มีความปลอดภัยต่อช่อดอก
ประโยชน์

 

พืชปลูก
โรคพืช
อัตราการใช้
กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุดดำ โรคใบปื้นเหลือง 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าว โรคถอดฝักดาบ โรคหลาว โรคข้าวตัวผู้ โรคโคนเน่า 3 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กิโลกรัม คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนนำไปปลูก
องุ่น โรคราน้ำค้าง 50 กรัมต่อน้ำ  20 ลิตร
มะม่วง โรคแอนแทรคโนส 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในระยะใบอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนเป็นครั้งคราว
ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง โรคโคนเน่า โรคแอนแทรคโนส 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อถั่วมีอายุได้ 40-45 วัน