สูตรผสม  4% GR

คุณสมบัติ
  • เป็นสารกำจัดแมลง ศัตรูพืช
  • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
  • ทำให้แมลงศัตรูพืชไม่กินอาหารและตายในที่สุด
ประโยชน์

 

พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ข้าว ใช้กำจัดหนอนกอข้าว เช่น หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีครีม หนอนกอสีชมพู หนอนกอแถบลายม่วง เป็นต้น 4 กก.ต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงนา -สำหรับนาดำ ควรใช้หลังปักดำ 20 วัน
-สำหรับนาหว่าน ควรหว่านหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน