ชื่อการค้า : เอรา-เอมีน 84

ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม

สูตรผสม   84%  W/V SL

คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบกว้างและกก
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ไม่ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยเกร็ดฉีดพ่นทางใบ

 

ประโยชน์
วิธีการใช้และอัตาราการใช้
ใช้กำจัดวัชพืชเฉพาะวัชพืชใบกว้างและกกในนาข้าว อ้อย ข้าวโพด กาแฟ ชา มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร
  • ข้าว ใช้ในอัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้ 150-200 ซีซีต่อพื้นที่ 1ไร่

–  นาดำ ใช้หลังปักดำแล้ว 2-4 สัปดาห์ ถึงระยะแตกกอ
–  นาหว่านน้ำตม พ่นเมื่อต้นข้าวอายุมากกว่า 3 สัปดาห์

  • กาแฟ ชา สวนปาล์ม ยางพารา สวนผลไม้ ใช้อัตรา 50-80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือประมาณ 200-320 ซีซีต่อพื้นที่ 1 ไร่ พ่นในช่วงต้นฤดูฝน
  • ข้าวโพด ใช้อัตรา 30-60 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร หรือประมาณ 120-240 ซีซีต่อพื้นที่ 1ไร่ พ่นเมื่อข้าวโพดสูง 20-30 ซม.
  • อ้อย ใช้อัตรา 60-100 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร หรือประมาณ 240-400 ซีซีต่อพื้นที่ 1 ไร่ ควรพ่นเมื่ออ้อยแตกกอใบที่ 5 แล้ว