ชื่อการค้า : เอราไรซ์

ชื่อสามัญ : โคลมาโซลสูตรผสม     48%  W/V EC

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืช
  • ดูดซึมเข้าทางรากและยอดอ่อน
  • มีการเคลื่อนย้ายจากล่างขึ้นบน
  • ลดการสร้างเม็ดสีภายในพืช
ประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้
ใช้กำจัดวัชพืชในขณะวัชพืชเริ่มงอกหรือเมื่อโผล่พ้นผิวดิน จะกำจัดวัชพืชใบแคบได้ดี โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 30-40 ซีซีผสมน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นควรผสม “เอราโพรพาคลอร์70 ลงไปด้วยในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่
ควรพ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 7-10 วัน หลังพ่นสาร 2-3 วัน ควรขึ้นน้ำให้ท่วมต้นวัชพืช(ในกรณีใช้เดี่ยวๆ)