ชื่อการค้า : เอราไพฟอส 40

ชื่อสามัญคลอร์ไพริฟอส

 

คุณสมบัติ

• เป็นสารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์ทางสัมผัสตาย กินตายและทางหายใจ
• สารที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกันคือ “บูโพรเฟซิน” และ”ไซเพอร์เมทริน” สำหรับใช้กำจัดเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยอ่อน   เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนกอข้าว และหนอนกระทู้ข้าวโพด

ประโยชน์และวิธีใช้

 พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้และการใช้
ส้ม  ไรแดง 25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 เพลี้ยหอย 15-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าว  หนอนกอข้าว 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อข้าวมีอาการยอดหี่ยว มากกว่า 15% ในช่าวเริ่มแตกกอ
ข้าวเปลือกที่ใช้ทำพันธุ์  ผีเสื้อข้าวเปลือก 2.5 ซีซีต่อน้ำ 30 ซีซี คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 100 กิโลกรัม ก่อนน้ำไปเก็บหรือรอจำหน่าย
 มอดข้าวสาร มอดสยาม มอดแป้ง 200 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ชุบกระสอบ ผึ่งให้แห้งในร่มก่อนนำไปบรรจุข้าวเปลือก
ข้าวโพด  เพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟข้าวโพด เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาดในต้นเล็ก และในช่วงออกฝัก โดยเฉพาะในช่วงแล้งฝนทิ้งช่วง
ถั่วเหลือง  หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว  20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นตั้งแต่ระยะต้นกล้า
 หนอนเจาะสมอฝ้าย  50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ถั่วลิสง  เพลี้ยอ่อนถั่ว 100 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 เสี้ยนดิน  90 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงไปในดินระหว่างแถวถั่ว เมื่อถั่วอายุ 30-35 วัน และพ่นซ้ำ ห่างกัน 30 วัน
มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน  ด้วงแรดเล็ก  80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน ปริมาณ 1-1.5 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของคอมะพร้าว ราด1-2 ครั้ง ห่างกัน 15-20 วัน
 ด้วงงวงมะพร้าว  80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ราดลงไปตามรอยแผลหรือรอยรูเจาะ แล้วอุดด้วยดินเหนียว
 แมลงดำหนามมะพร้าว  35 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นตั้งแต่ระยะกล้าบริเวณยอดอ่อนและใบอ่อนก่อนใบคลี่
 หนอนหน้าแมว หนอนหอยหลังเต่า  20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นเมื่อเริ่มพบหนอนแทะผิวใน
กล้วย  ด้วงงวงกล้วย  40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณโคนต้นกล้วย เมื่อพบการระบาด
ทุเรียน  เพลี้ยแป้ง  30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในช่วงติดผล
 หนอนเจาะผล  20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 ลองกอง ลางสาด  หนอนกินใต้ผิวเปลือก  40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณลำต้น และกิ่งให้เปียกโชก บริเวณที่โดนทำลาย
 มันเทศ  ด้วงงวงมันเทศ  50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อมันเทศอายุ 30 วัน พ่นที่เถา และโคนต้นทุกๆ 10 วัน
 กล้วยไม้  บั่วกล้วยไม้  80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 มะลิ  หนอนเจาะดอกมะลิ  80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 4วัน เมื่อเริ่มพบการระบาด