ชื่อการค้า : เอราไดอะซอน

ชื่อสามัญ : ออกซาไดอะซอน

สูตรผสม   25%  W/V EC

คุณสมบัติ

เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดควบคุมวัชพืชก่อนงอก
ประโยชน์
วิธีการใช้และอัตาราการใช้
ใช้ควบคุมการงอกของวัชพืชในนาดำ นาข้าวไร่ หอมหัวใหญ่ หอมแดงและกระเทียม
  • สำหรับนาดำ
  • ก่อนปักดำ ใช้ในอัตรา 320-640 ซีซีผสมน้ำ 20-60 ลิตรต่อไร่ โดยพ่นลงในนาข้าวในช่วงสุดท้ายของการเตรียมดินและก่อนปักดำ 1-3 วัน

–     หลังปักดำ ใช้อัตรา 640-960 ซีซีผสมน้ำ 20-60 ลิตร
ต่อไร่ โดยพ่นระหว่างแถวข้าว 4-7 วันหลังปักดำ

  • สำหรับนาข้าวไร่ ใช้อัตรา 480-950 ซีซีผสมน้ำ 20-60 ลิตรต่อไร่ โดยพ่นหลังจากหว่านข้าวแล้ว 1 วัน
  • สำหรับหอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม ใช้อัตรา 480-640 ซีซี ผสมน้ำพ่นให้ทั่วแปลงปลูก

–    หอมหัวใหญ่ พ่นก่อนย้ายปลูก
–    หอมแดง กระเทียม พ่นทันทีก่อนหรือหลังปลูก