ชื่อการค้า : เอราโปรขาบ

ชื่อสามัญคาร์แทปไฮโดรคลอร์ไรด์+ไอโซโพรคาร์บ

 

สูตรผสม 3+3 GR

คุณสมบัติ

• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชแบบปากกัด และปากดูดน้ำเลี้ยง
• เหมาะสำหรับใช้ในนาข้าว

ประโยชน์

ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว เช่น หนอนกอแถบลายม่วง หนอนกอสีชมพู หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีครีม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก เพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นต้น

อัตราการใช้

• สำหรับกำจัดหนอนกอ ใช้ 3 กิโลกรัมต่อไร่
• สำหรับกำจัดเพลี้ย ใช้ 5 กิโลกรัมต่อไร่

วิธีการใช้

• หว่านเมื่อเริ่มพบการระบาด
• ในนาหว่านน้ำตม ควรหว่านหลังจากหว่านข้าวแล้ว 30 วัน
• ในนาดำ ควรหว่านหลังจากปักดำข้าวแล้ว 20 วัน