ชื่อการค้า : เอราโทเอต อีซี

ชื่อสามัญโอเมโทเอต

 

สูตรผสม  50% W/V EC

 

คุณสมบัติ
   • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
   • กำจัดได้ทั้งแมลงและไรศัตรูพืช
   • ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่มีส่วนผสมของกำมะถัน
ประโยชน์
พืชปลูก
แมลงศัตรูพืช
อัตราการใช้
ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอข้าว 40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
องุ่น เพลี้ยแป้ง ไร
ส้ม เพลี้ยอ่อน หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไร
ผัก หนอนแมลงวันชอนใบผัก แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไร
ยาสูบ แมลงหวี่ขาวยาสูบ ไรสองจุด
ถั่วเขียว หนอนเจาะฝักถั่วเขียว หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน เพลี้ยไฟ
กาแฟ เพลี้ยอ่อนกาแฟ
ถั่วเหลือง หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนชอนใบถั่วลิสง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มันสำปะหลัง เพลี้ยแป้งลาย 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร