ชื่อการค้า : เอราโซนิล

ชื่อสามัญ : โคลมาโซน+โพรพานิลสูตรผสม       12%+27% W/V EC

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืช
  • ใช้กำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวาง
  • ใช้ง่าย ไม่เป็นพิษต่อต้นข้าว

 

ประโยชน์ วิธีการใช้และอัตาราการใช้
-ใช้กำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวางทั้ง ใบแคบ ใบกว้างและกก
-ใช้พ่นเพียงครั้งเดียว
-ข้าวไม่แดง ไม่งัน ไม่อาน
-สามารถปล่อยน้ำท่วมยอดข้าวได้
ใช้ในอัตรา 100-130 ซีซีต่อ 1 หม้อเครื่อง
หรือ 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นได้ 4-5 ไร่