ชื่อการค้า : เอราแลกซิล

ชื่อสามัญเมทาแลกซิล

สูตรผสม 25% WP
คุณสมบัติ
  •สารป้องกันกำจัดโรคพืช
  •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
  •ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน โดยเฉพาะถ้าหากใช้ทางดินจะออกฤทธิ์ได้นานถึง 70-90 วัน
  •ไม่ควรใช้ซ้ำๆกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดอาการดื้อยาได้
  •ห้ามใช้ในยาสูบ
ประโยชน์

 

พืชปลูก
โรคพืช
อัตราการใช้
สับปะรด โรคยอดเน่า หรือต้นเน่า 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ชุบหน่อพันธุ์ก่อนปลูก ควรพ่นซ้ำทางใบทุกๆ 2 เดือน
เผือก โรคใบไหม้ 2-3 กรัมต่อต้น โรยรอบโคนต้น
พริกไทยและพลู โรคโคนเน่าและรากเน่า 3 กรัมต่อค้าง โรยรอบค้างแล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม
ส้มเขียวหวาน โรครากเน่าโคนเน่า 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ถากเปลือกที่เป็นโรคออก แล้วทาบริเวณรอยแผลให้ทั่ว
องุ่น โรคราน้ำค้าง 1 กรัมต่อต้น โรยรอบโคนต้น แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม โดยเฉพาะในช่วงหลังตัดแต่ง 10-15 วัน
ทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า 50-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ถากเปลือกที่เป็นโรคออกจนกระทั่งถึงเนื้อไม้ แล้วทาบริเวณแผลให้ทั่ว
กล้วยไม้ โรคเน่าเข้าไส้ 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร