สูตรผสม  25% WP

คุณสมบัติ
    • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
    • ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการลอกคราบของศัตรูพืชชนิดต่างๆ

 

พืชปลูก
แมลงศัตรู
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ข้าว ใช้กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ,
เพลี้ยกระโดดหลังขาว  , เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบแมลงระดับ 10 ตัวต่อกอ ในระยะปักดำถึงระยะแตกกอเต็มที่ หรือตรวจพบแมลง 20 ตัวต่อกอในระยะตั้งท้อง
ฝ้าย เพลี้ยจักจั่นฝ้าย 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยจักจั่นเกิน 1 ตัวต่อใบสำหรับฝ้ายอายุไม่เกิน 2เดือน  และตรวจพบเพลี้ยจักจั่นเกิน 2 ตัวต่อใบใสำหรับอายุฝ้ายเกิน 2 เดือน