ชื่อการค้า : เอราเพอร์ 668

ชื่อสามัญ : ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่ เอทิล เอสเทอร์

สูตรผสม : 66.8% W/V EC

คุณสมบัติ
 • เป็นสารกำจัดวัชพืช
 • สามารถดูดซึมผ่านทางราก ลำต้นและใบ

 • ออกฤทธิ์เคลื่อนย้ายได้ภายในต้นพืช

ประโยชน์

พืชปลูก

วัชพืช

อัตราการใช้


วิธีการใช้   

สวนยางพารา
และไร่อ้อย
-วัชพืชใบกว้าง เช่น สาบแร้งสาบกา กระดุมใบใหญ่ ตีนตุ๊กแก
-วัชพืชประเภทเถาเลื้อย เช่น ตดหมูตดหมาและพืชคลุมดินตระกูลถั่ว
-พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม
-พื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร
………………………………………………………………………………
50-75 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
หรือ 15-20 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
…………………………………………………………………

พ่นหลังจากวัชพืชงอกแล้วมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
……………………………………………..
ตอไม้และตอยาง ก่อนโค่นหรือหลังจากโค่นแล้ว เพื่อให้ผุพังโดยเร็ว5 ซีซีผสมน้ำมันดีเซล 95   1000 ซีซี

ใช้แปลงทารอบต้นเป็นแนวกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร
สูงจากพื้นดินประมาณ 10 เซนติเมตร ทิ้งไว้ 1-7วัน ก่อนโค่นต้น

ตอไม้ ตอยางที่โค่นแล้ว 5 ซีซี ผสมน้ำมันดีเซล 95  1000 ซีซี    ใช้แปลงทารอบต้นเป็นแนวกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร

สูงจากพื้นดินประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากโค่นแล้ว 1-7 วัน