สูตรผสม  35%  W/V  EC

คุณสมบัติ

   • ออกฤทธิ์กำจัด เพลี้ยและหนอนได้อย่างกว้างขวาง

   • ออกฤทธิ์เร็ว เมื่อได้รับการสัมผัส
ประโยชน์
ขนาดบรรจุ

100 ซีซี x 30
500 ซีซี x 24
1 ลิตร x 12