ชื่อการค้า : เอราวิล

ชื่อสามัญ : เฮกซาโคนาโซล

สูตรผสม 5% W/V SC
 
คุณสมบัติ
 • สารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่มไตรอะโซล
 • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
พืชปลูก
โรคศัตรูพืช
อัตราการใช้
ข้าว โรคกาบใบแห้ง 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
โรคเมล็ดด่าง 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
องุ่น โรคแอนแทรคโนส 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มะม่วง โรคแอนแทรคโนส 10- 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
หอมหัวใหญ่ โรคใบจุดสีม่วง 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
เบญจมาศ โรคราสนิมขาว 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
เงาะ โรคช่อดอกแห้ง 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
โรคราแป้ง 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ถั่วเหลือง โรคเมล็ดสีม่วง 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร